CJG achterhoek

Particuliere bedrijfsbeveiliging

Bouwplaats beveiliging

Particuliere bouwbeveiligingsbedrijven, d.w.z. bedrijven die bouwplaats beveiligen. Het bedrijf heeft ten minste de volgende diensten:

De entiteit beheert de netwerk- en beveiligingscommunicatie van de groep.

De entiteit biedt werknemers en leden veiligheidsopleidingen en bewustmakingsprogramma’s aan.

De entiteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van en het toezicht op het beveiligingsbeleid, de beveiligingsprocedures en de procedures die zijn vastgelegd in het interne beveiligingsbeleid van de onderneming.

De entiteit controleert alle interne en externe beveiligingsactiviteiten aan de hand van een intern, extern en intern auditplan.

Beveiligingsupdates.

De hoofdactiviteiten van de entiteit zijn: Anti-diefstal inspectie van voertuigemissies.

Takelen en opslag van materieel, nutsvoorzieningen en producten.

Bewaken van de omgevingscondities die moeten worden toegepast op apparatuur of omgevingscontroles.

Media- en communicatiemonitoring, met inbegrip van het monitoren van media, pers, Amerikaanse overheidsagentschappen, controleposten, enz.

Ondersteuning van de kwartiermeester en de politie wegens behoefte aan uitrusting of producten.

De entiteit onderhoudt de uitrusting en zorgt voor de onderhoudsfuncties.

De entiteit koopt en voorziet in de beveiligde ontwikkelingsbehoeften voor kantoren en regelt de workout faciliteiten.

De entiteit faciliteert ook een off-site opleidingsnetwerk, zoals netwerken van gebouwen, veiligheidsdiensten of personeelsvergaderingen (voor onmiddellijke, diepgaande of formele opleidingen).

De entiteit evalueert en keurt hun conformiteit / bevoegdheidsniveau goed opdat het personeel aan deze programma’s kan deelnemen.

De entiteit stelt het personeel in staat hun wettelijke rechten uit te oefenen, waaronder de vrijheid van meningsuiting, door zich uit te spreken wanneer zij ten onrechte in strijd met een eerlijk proces worden vastgehouden.

Veiligheidsvoorschriften en -procedures.

De entiteit zal toezien op de naleving van de KBR-vereisten inzake religieuze diensten en naaldprikverzekering om veiligheidsincidenten te voorkomen.

Overeenkomsten inzake veiligheidssamenwerking.

De entiteit beschikt over een systeem om het personeel op te sporen in geval van ongelukken, ongevallen of brand.

De entiteit houdt een lijst bij van de levensmiddelen die mogen worden verkocht (en gereglementeerd) en van de temperatuurgecontroleerde inrichtingen.

De entiteit onderhoudt alle interne, externe en met beveiliging verband houdende databanken.

De entiteit beschikt over alle juiste keypads en protocollen voor alle apparatuur en heeft procedures om op noodsituaties te reageren.

Kantoren en faciliteiten zijn op zichzelf staand, beschermd tegen inbraak en uitgerust met straling, sis-indicatoren en alarmen.

Interne veiligheidsvoorbehouden zijn compleet.

De kantoren zijn rookvrij.

Kantoren hebben de juiste ventilatie geĆÆnstalleerd.

Beveiligingsprocedures, controles, maatregelen en procedures worden volgens de juiste procedures opgezet.

Interne activiteiten worden geautoriseerd en gecontroleerd.

De veiligheidsvoorschriften zijn van kracht en worden nageleefd.

Beveiligingsovertreders en beveiligingsincidenten worden tijdig en grondig afgehandeld.

De entiteit stelt een incidentenrapport op en analyseert incidentenrapporten.

Er zijn plannen voor het beheer van branden en noodsituaties.

Het bedrijf verleent contractuele en terugbetaalbare bijstand aan zijn klanten in tijden van rampspoed.

De corporatie is gemachtigd om in geval van een ramp federale en staatshulp aan te vragen.

De corporatie is een geregistreerde federale, staats- en lokale overheid tot aan de wetten van de staatswet, inclusief mobilisatie en publieke opinie.

De corporatie is wettelijk verplicht geen gereguleerde stoffen te verkopen of van de hand te doen.

De corporatie werkt om de zuiverheid en zuiverheid van alle verdovende middelen te garanderen.

De corporatie controleert chirurgisch alle narcotica in HDream.

De corporatie verkoopt geen gereguleerde stoffen die door een andere entiteit worden verkocht, zoals merknamen, drugs of medicijnen.

Het bedrijf heeft een plan, onder leiding van een functionaris van het bedrijf, voor de verzending, het gebruik en de inventarisatie van gereguleerde stoffen.

De entiteit bevat een omvattend beleid inzake de exploitatie van voertuigen.

De entiteit heeft een beleid inzake het gebruik en de opslag van alcohol, voorgeschreven medicijnen, gecontroleerde stoffen en alcohol-antigif-preparaten.

De entiteit biedt werknemers opleidingen aan over het legale gebruik van stoffen.

De entiteit maakt gebruik van geplande, uniforme testmethoden.

De entiteit heeft een beleid dat drugs- en alcoholcontroles omvat.

De entiteit is mede-eigenaar van Alcohol and Drug Testing Laboratories, dat alle drugstests uitvoert.

De entiteit organiseert opleidingen en seminars over alcohol- en drugstests, richtsnoeren voor het opstellen van alcohol- en/of drugstests, certificering van personen die alcoholtests uitvoeren, feiten uit het drugslogboek, slagen, falen en mislukken.

De entiteit beschikt over een plan voor de uitvoering van steekproefsgewijze drugstests op elke locatie van de installatie.

Alle veiligheidsformulieren en opleidingsmateriaal voor werknemers bevatten de volgende informatie: Toestemming om soberheidstest te eisen (6 jaar oud) Procedure voor training van het reddingsteam

De entiteit handhaaft en getuigt van haar organisatorische regels, procedures en beleid met betrekking tot werkzekerheid. Zekerheidsmechanisme autoriteit 10 dollar per uur minimumloon dat moet worden betaald aan elke werknemer, berekend per maand

Bevoegdheid voor het veiligheidsmechanisme – De bevoegdheid om werknemers in dienst te nemen en te houden.

Beveiligingsmechanismebevoegdheid – De bevoegdheid om beveiligingspersoneel een vergunning te verlenen om beveiligingstaken uit te voeren

Verdachte producten, gebruik, bezit en verbruik – Supp. of Poss.

Lees meer:
Objectbeveiliging
Hospitality Services

 

Particuliere bedrijfsbeveiliging

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven